Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Trevlig första advent!

Adventsljusen av Alf Henrikson (DN 19631201):

     Var och en i sin modul
     tänder ljuset och vädrar jul.
     Alla lever och andas vi
     på underligheter och ceremoni.
     Vore människolivet rationellt,
     så vore det mycket sorgligt ställt.
     Då skulle vi aldrig kunna ha kul,
     var och en i sin modul.

*****

I det gamla bondesamhället var adventstiden en period då man skulle ta det lugnt och samla sig inför den stundande julhelgen, Alltför stökigt och bullrigt utomhusarbete var förbjudet. I stället skulle man ta sig an de lugnare sysslorna på gården. Och det fanns mycket att göra, öl skulle bryggas, grisen slaktas, ljusen stöpas och brödet bakas. En del av fettet från grisen  användes till ljusstöpning.  Kvällen före tvinnades vekarna och man skulle vara glad och inte ledsen när man stöpte ljus för då skulle ljusen brinna klart och vackert, trodde man, Var man ledsen och grät skulle ljusen rinna. De här talgljusen luktade inte speciellt gott kan jag tänka mig.

Stearinljus uppfanns först på 1830-talet i Frankrike och 1839 började Lars Johan Hierta (Aftonbladets grundare) tillverka stearinljus vid Liljeholmens stearinfabrik i Stockholm. Eftersom de blev så dyra blev de ingen större framgång hos bondebefolkningen.

På vissa ställen i Sverige sas det att det inte var bra att ta ut lysning under adventstiden för då skulle man få vänta länge på att få barn.

Första söndagen i advent, som nu är en av våra stora kyrkogångsdagar, var från början inte någon markerad dag och skilde sig inte från övriga söndagar då man gick i kyrkan. Förmodligen är det den musikaliska och ljusa inramningen som växte sig stark i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet som gett  en skjuts. Betänk att för inte så länge sedan var ljus ingen självklarhet och första advent är en helg då det tänds extra många levande ljus.

*****

Dagens citat 🤩

I jultider har man tid till att ha tid
(Asta Lie Isaachsen)