Anna-Majs blogg

Gott och blandat

"Det är mycket att tänka på nu ..."

30 november men denna dag firas inte med något särskilt bakverk (vad jag vet) och kanske är det inte helt "rumsrent" att hylla honom. Men det var i alla fall denne kung som i viss mån såg till att kaffe började drickas i Sverige, dock inte av gemene man men i alla fall. Alf Henrikson har skrivit en lång dikt som heter De svenska Karlarna (Nationalbok, 2003) där strof nr 12 lyder:

     Sen kom Karl den tolfte i stora stövlars takt.
     Han hade knappt fyllt femton år när han fick envåldsmakt.
     Vid Narva vann han seger, Poltava blev hans fall,
     varpå han höll kalabalik och föll vid Fredrikshall.

Nu lämnar vi Karl och går över till Anders.  Det där med braskar och slaskar känner ni till.

Folktron spelade en stor roll i gamla tider, och just i december var det särskilt mycket som den tidens människor hade att ta hänsyn till. Folk var okunniga och när man inte kunde förklara något tog man hjälp av folktron som genom visor, ordspråk, sagor och sägner fördes vidare från generation till generation.. Många väsen ansågs orsaka sjukdomar hos både människor och djur, de kunde ligga bakom olyckor, de kunde orsaka missväxt, fattigdom och annat otrevligt, men det fanns också sådana som ville folk väl. 

Institutet för språk och folkminnen är en guldgruva och på deras hemsida hittade jag en uppteckning  från Dalsland om vad som kunde hända på "Andersmess" om man inte såg upp:

”Om Annersmess-natt skulle mjölnarna allti stänga å kvarnarna, när klockan slog tolv, för annars stanna hjulena. De va en som hette Andreas i Ringelanda, hanses far var mjölnare. Han brydde sig inte om å stänga å kvarna om Annersmess, för han trodde inte på´t. När klocka slagit tolv, så stanna hjulen. Då titta han efter å då fick han se en stor gubbe, som låg å höll me bägge armarna om kvarnstocken. Ja har inte sett ’et men Andreas har talt om ’et.” 


Dagens citat 😉

Det man har lärt sig att förstå
fruktar man inte längre (Marie Curie)