Anna-Majs blogg

Nulla dies sine linea

Är julmaten slut?

 Ur BORTOM HÖRAVSTÅND - 12 dikter (Dodeka)

Där ingen kan höra dig läsa,
där kan du ostört tala med dig själv.
Och framför allt, lyssna på dig själv.

    En del minnen hör inte av sig
    De håller sig utom synhåll
    och ingen kan avgöra
    om att de inte syns
    för att de härmar sin omgivning
    eller inte hörs
    för att de rör sig tyst
    eller befinner sig bortom hörhåll

    Just avsaknaden av de minnena
    är en verklig saknad

*****

Dagens citat

Gör din egen nöjdhetsskala. Nej, förresten, gör inte det. Var nöjd över det som blev gjort, gradera inte. (Bodil Malmsten)