Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Inte mycket men vackert

Dodeka får stå för dagens dikt, Snö, ur sviten 12 kallsinniga dikter: 

    Lite kallare
    men samma fråga:
    Bara en fråga om fäste eller glid
    En fråga om att åka bort
    eller stanna hemmavid

*****

Och så till Språktidningen. Enligt chefredaktören Anders Svensson  fick svenskarna i pandemins spår snudd på ett nytt språk, "tegnellskan". Plötsligt pratade vi om social distansering, klustersmitta, R-tal, superspridare, platta till kurvan. Fackspråk övergår till allmänspråk  - inte ovanligt vid extraordinära händelser då vi förlitar oss på myndigheter för att få förklaring. Sedan har det ju på för svenskan vanligt sätt bildats nya ord genom sammansättningar och avledningar, t.ex. tvåmetersregel, hobbyepidemiolog, självkarantän, infodemi. Anders Svensson kallar den typen av nya ord för "resultat av traditionell svensk ordförrådspyttipanna".

Alla nyord är förstås inte  kopplade till pandemin, t.ex. krympflation = minskning av innehållet i förpackning utan motsvarande prisminskning, mjuta = stänga av mikrofon eller ljud, novent = julförberedelser och adventsliknande firande i november.  Ordet lesserwisser har lite anknytning till pandemin = person som är mindre vetande men som trots detta förklarar för någon som vet mer, men ordet används också mer allmänt i betydelsen person som är okunnig i en viss fråga. 
Man kan ju bara tänka på alla journalister som över en natt blev medicinska experter! (Min anm.)

Slut på årets första språkkrönika. Jag kan inte lova att det inte blir fler.


Citatet

Av alla djur tycker jag nog att flyttfåglarna är de största
levnadskonstnärerna (Elsa Beskow)