Anna-Majs blogg

Nulla dies sine linea

Ännu ett bevis på att Eratosthenes ( 276 -194 f.Kr.) hade rätt - jorden är rund

Den amerikansk-brittiske författaren, litteraturkritikern och nobelpristagaren T.S. Eliot (1888 - 1965) omnämns ofta som den mest inflytelserika engelskspråkige diktaren under 1900-talet. Vid sidan av storslagna verk som Det öde landet tyckte han också mycket om att skriva för barn. I likhet med många stora skalder var han kattvän och de dikter han skrev till sina gudbarn blev 1939 till slut boken Old Possum's Book of Practical Cats (De knepiga katternas bok, förnämligt översatt 1949 av Britt G. Hallqvist). Boken ligger till grund för musikalen Cats.

     OM KATTNAMN
     Att ge namn åt en katt, det är knepigt som katten.
     Det finns inte många som duger till de'!
     Man grubblar sig tokig av grubbel om natten.
     ETT namn är för lite. En katt vill ha TRE!
     Först har vi det namnet som används därhemma,
     det enkla, rejäla, som Peter och Tom
     och Viktor och Jonatan, Hugo och Emma -
     förnuftiga namn, som envar tycker om.
     Och om man vill undvika banaliteter
     så kan man väl flottare namn hitta på
     som Plato, Admetus, Elektra, Demeter -
     förnämliga namn men rejäla ändå.
     Och sen ska man hitta nåt säreget åt'en,
     nåt ovanligt kattnamn med resning och glans
     så katten kan känna sig stolt och belåten
     och snurra mustaschen och svänga sin svans.
     Och sådana namn har jag några på lager
     som Munkustrap, Quaxo och Korikopatt
     och Bombalurina och Fille Podager.
     Det är namn som blott bärs av en endaste katt.
     Till sist ska ni veta att misse och missa
     har något som inte för människor är,
     det namnet som ingen i världen kan gissa,
     som katten om natten i hemlighet bär.
     Och ser ni en kisse som tyst mediterar
     och grubblar, försjunken i länstolens famn
     då vet ni mesamma på vad han funderar.
     Han grundar och blundar - begrundar sitt namn,
     sitt nattliga, kattliga,
     evigt ofattliga,
     allra förtegnaste, egnaste namn.

     *****

FÖR ÖVRIGT ser jag fram emot att Bengt Berg varje torsdag klockan 11 ska ge oss glimtar från sitt gröna hus i Fensbol. "Ordbruk och bokstavsskötsel" av förnämligt slag!

Kattcitatet

Katter är absolut ärliga: av någon anledning
döljer människor ofta sina känslor. Inte katterna.
(Ernest Hemingway)