Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Johan Mauritz Cramær (1818-1848) var en svensk journalist, dramatiker och sångtextförfattare. Mest känd är han förmodligen för texten till lovsången till kaffet, som ingick i pjäsen Femhundra riksdaler banko, som uppfördes 1946.

Här följer några strofer: 

 Av allt det goda, som man förtär,
 bland alla jordiska drycker,
 ju kaffetåren den bästa är:
den skingrar människans nycker;
den styrker kroppen, den livar själen,
den känns från hjässan, ja - ned i hälen!
Hå hå, ja ja!

När hösten kommer med blåst och snö,
och våren börjar sin väta,
då blir till lynnet man kärv och slö,
man blott vill sova och träta.
Ja, man är ruskig i hela kroppen,
men ... då finns hälsan i kaffekoppen!
Hå hå, ja ja!
    ....

När färska nyheter månde tas
från stadens hundrade kanter,
man på ett litet honett kalas
ser sina vänner och tanter ...
Vid kaffebordet man gör sitt bästa
med fantiserande om sin nästa.
Hå hå, ja ja!

Den ena dricker sin tår på bit,
en annan älskar att doppa,
parlerar därvid med sådan flit,
att man bör öronen proppa.
Som trumman bullrar vid krigsreveljen,
så bullra tungorna i konseljen.
Hå hå, ja ja!

Förutan kaffe - o gudadryck! -
vad vore mänskliga livet?
Allt nytt, som ännu ej finns i tryck,
i pannans botten står skrivet;
- ty se´n man utdruckit sista slumpen,
stå livets gåtor i kaffesumpen!
Hå hå, ja ja!

*****

Gustav III var övertygad om att kaffe var skadligt för hälsan och rentav ett dödligt gift. Han ville bevisa detta med följande test:

Två dödsdömda mördare, enäggstvillingar, var försökskaniner. Den ene skulle dricka tre kannor kaffe om dagen och den andre tre kannor te. Frågan var vem som skulle dö först och hur lång tid det skulle ta. Två läkare övervakade experimentet. Åren gick och fångarna levde vidare men läkarna dog och kungen själv blev ju som ni vet skjuten på en maskeradbal. När den förste tvillingen dog var han 83 år och det var tedrickaren! (Fortsättning följer)

*****

Sköna lördag - nybakade havrescones och engelsk jordgubbsmarmelad. Soligt men kallt så jag stannar inne med en bra bok. 

*****

Citatet

De kaffeproducerande länderna sägs rosta för ännu högre priser.