Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Dags för temlor .... ­inköpta på Konditori Rosa, ”landets enda fackmässigt skötta konditori”, enligt mäster­detektiven.

Var hittar man en dikt om semlor om inte hos Alf Henrikson, som 19580218skrev så här i DN:

     SPÄKNINGAR

     Pelarhelgon och anakoreter
     avskydde allt vad vällevnad heter.
     För dem stod det ständigt och stundligen klart
     att jordelivet var över snart.
     Biff hade de därför lätt att förkasta
     och de ansåg det gott och förtjänstfullt att fasta.
     Där gav dem den heliga kyrkan rätt
     och slog fast att man icke bör äta sig mätt.

     Man bör icke förfalla till kokkonstens dyrkan,
     förkunnade bistert den heliga kyrkan,
     och vissa dagar till andens pris
     kan en bulle med mjölk vara tillräcklig spis.
     Denna anakoreters och avhållsmäns lära
     är grunden till semlornas uppkomst förstås,
     dem vi kristna och hedningar lärt oss förtära
     tills i fastan vi knappt orkar röra oss.

*****

En av våra kungar, Adolf Fredrik, avslutade sin inte särskilt framgångsrika regeringsperiod den 12 februari 1771 med en semla. I bulletinen om kungens död 1771 står (enl. Wikipedia): "Hans Maj:ts dödsfall har skett av indigestion av hetvägg, surkål, kött med rofvor, hummer, kaviar och champagnevin".  Den samtida greven Johan Gabriel Oxenstierna skrev lite syrligt att "det är ej att omkomma på det mest lysande sätt, utan att dö en prostdöd." 

*****

Är det inte ärtsoppa så är det semla.Det ska fan vara kung (fritt efter August Blanche)

*****


Dikter
Håller öppet dygnet runt
(även de hermetiska).