Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Biblioteket i Babel är en novell av den argentinske författaren Jorge Luis Borges (1899-1986).  Den publicerades första gången 1941 i boken Trädgården med gångar som förgrenar sig, vilken i sin tur ingår i samlingen Fiktioner från 1944. Det är en berättelse där universum liknas vid ett enormt bibliotek med till formatet identiskt lika böcker som var och en rymmer alla de möjliga kombinationerna av bokstäver, skiljetecken och mellanrum och därmed rymmer allt som är möjligt att uttrycka, på alla språk.

I första Moseboken är Babel den plats där Noas ättlingar, som alla talade samma språk, började bygga ett högt torn. Detta har  tolkats som en symbol för mänskligt övermod och försyndelse mot Gud och bestraffades med språkförbistringen, uppdelningen i olika tungomål, så att alla människor inte längre kunde förstå varandra. 

"I Borges fiktiva bibliotek finns inte två böcker som är identiska. Eftersom hyllorna innehåller alla upptänkliga bokstavskombinationer är alla verkliga och tänkbara böcker representerade. Om en evig resenär skulle korsa biblioteket i vilken riktning som helst, skulle han efter många sekler kunna bevisa att samma volymer upprepar sig i samma oordning (som upprepade skulle bli en ordning)." (B. Isaksson, Om tjocka böckern och tunna, 2001)

Jag ska berätta lite mer om Borges i morgon med hjälp av en fantastisk bok av Alberto Manguel En historia om läsning, 1999. 

Visst är det fler än jag som i detta sammanhang kommer att tänka på P C Jersilds bok Babels hus från 1978?  "Här beskrivs  en sjukvård som blivit så specialiserad (dvs fragmenterad) att de människor som arbetar eller vårdas där varken förstår varandra eller varandras språk." (Läkartidningen 2005-04-20). Tyvärr kan nog lite av det gälla än idag.

*****

Walt Whitmans rader får avsluta:

"Kamrat, det här är ingen bok,
den som rör vid den berör en människa ..."