Anna-Majs blogg

Nulla dies sine linea

Långfredag - Påskfrid

Jag blev så inspirerad av Bengt Berg när han läste Fröding igår i sändningen från sitt Ordbruk i Fensbol så här kommer dikten En liten låt ôm vårn:

     Ja vårn, ja,
     ja vårn, ja,
     tjong fadeladeli,
     dä ä e fina ti!
     Da stecker sä ur jola,
     å guschelôv för sola,
     ho ä så gla å bli!

     I talla smacker ickern,
     för talltôppmat dä licker'n
     å kongler smaker'n bra.
     I vika sprätter abbern
     å gädda går å habber'n
     å sier: "Tack ska'n ha!"

     Å gôbban står i dôra
     å sier:"Se gumôra
     å tack för sist, fru Sol!"
     Å kärngan går å môrker
     å planter skôt i bôrker
     å kackler ôm "i fjol".

     Å bia kommer flygnass
     å mörer kommer smygnass,
     dä lôfter gôtt tå hägg.
     Å kråkan kommer kraxnass
     å svalan kommer flaxnass
     å ännra lägger ägg.

     Å göken gal i björka
     å jäntan går te körka
     å gôsan går på domp.
     Å sjôl går ja i fjälla
     å sjonger alltimälla
     en liten stôlli stomp.

     Å stompen ä ôm jänter
     å are instrumänter
     i löckas salmodi.
     Å stompen ä ôm sola
     å gläja här på jola,
     ja vårn, ja,
     ja vårn, ja,
     tjong fadeladeli,
     dä ä e fina ti.

😎