Anna-Majs blogg

Gott och blandat

     Här kommer glädjen, den lilla
     som finns i allt det andra, vardagen
     Den gnistrande tussilagon i vägdammet,
     doften från kaffebryggarhörnet, ett tonfall
     som påminner om den tid som både fanns
     och finns, den glädjen som vi i brist på
     bättre kan kalla för att leva också idag.
     En orgelton i bäcken som inte hörs,
     men som brusar också på avständ.
     (Bengt Berg)

****^*

Dagens utsändning från Bengt Bergs Ordbruk handlade om Gustaf Fröding. En av dikterna som lästes var den  kända Idealism och realism,  vars sista strof ofta citeras: 

     Nu är jag led vid tidens schism
     emellan jord och stjärnor.
     Vår idealism och realism,
     de klyva våra hjärnor.

     Det ljugs, när porträtterat grus
     får namn av konst och fägring.
     En syn, som svävar skön och ljus
     i skyn, är sann som hägring.

    Men strunt är strunt och snus är snus,
    om ock i gyllne dosor,
    och rosor i ett sprucket krus
    är ändå alltid rosor.

*****