Anna-Majs blogg

Nulla dies sine linea

Jo men visst ...

Majdikt av Bengt Berg (ur Den blå containern, 1982):

    Åter tänds grönskan, sammanfattar
    det långa, osynliga växandet: från ingenting
    till något som skall försvinna och återvända ur ingenting

    Den tid när vitsipporna alltför snart går i violett
    och måsarna cirklar som vitt bogskum
    kring dyngspridaren på fältet

    Mitt hjärta är en blå container, som sakta fylls
    med sorg och glädje och dagar däremellan, för att
    sedan hämtas tömmas, åter sättas på plats

    På en och annan lagårdsbacke sorteras sättpotatis
    Skogsvårdsstyrelsens utskick gäller uppmontering
    av barkborrefällor före svärmningstiden

    De minsta abborrarna kilar fast sina glänsande huvuden
    i mjärdens maskor, sprutar mjölke när man klämmer på dem
    Maj, denna lysande månad, frisk som en klunk källvatten,

    mjuk som en barrstig, kort som en blinkning
    Att leva i ett allt grönare rum, där väderstrecken
    utgör väggarna och taket är alldeles blått!

*****

TREVLIG KLÄMDAG!