Anna-Majs blogg

Nulla dies sine linea

          MONOLOG FÖR ENVAR
     Hade jag fått vad jag aldrig fick
     så hade det gått som det aldrig gick.
     Hade jag mött den jag aldrig mötte
     och hade jag skött vad jag aldrig skötte
     och hade jag känt vad jag aldrig kände
     hade åtskilligt hänt som nu aldrig hände.
     Ja, hade jag gått dit där jag aldrig går
     så hade jag stått där jag inte står.
          Ur Världen enligt Alf [Henrikson], 2019

*****'

I mitt främmande land. Fängelsedagboken 1944 av Hans Fallada

Hösten 1944 sitter Hans Fallada i en fängelsecell och sammanfattar sitt liv. Han har placerats för observation på obestämd tid på en anstalt för "sinnessjuka brottslingar", ett vanligt sätt att ta hand om misshagliga personer.  Han skriver i hemlighet och under ständig rädsla för att bli upptäckt. På ytan ser det ut som en roman  och en handfull noveller men dolt i manuskriptet finns Falladas erfarenheter av nazismens Tyskland med formuleringar som omedelbart skulle skicka honom och många andra till koncentrationsläger. Den 8 oktober 1944 beviljas Fallada en dags permission och då  lyckas han smuggla ut de hemliga anteckningarna. Stilen är närapå mikroskopisk och han skriver på alla ledder, upp och ner och mellan raderna för att dölja det egentliga innehållet, Det blir på en och samma gång "mikrografi och kallgrafisk rebus, en sorts lönnskrift, som bara mödosamt kan dechiffreras med lupp" som det står i förordet.

Fallada stannade i Tyskland under nazitiden. I efterordet sägs det  att han ansåg att den som flydde in i en "bekväm" exil, stal sig till ett "lätt liv" i "nödens och skammens stund". Trots det  funderade han på att emigrera flera gånger men kunde inte förmå sig till att lämna Tyskland. Han fick betala ett högt pris.

Jag kan också rekommendera Ensam i Berlin av samme författare.