Anna-Majs blogg

Nulla dies sine linea

En kaffedikt av Piet Hein (1905-96(,  dansk vetenskapsman, matematiker, poet, konstnär:

     SUNDHEDSRÅD
     Kaffe uden fløde –
     skal man ikke blive fed af.
     Kaffe uden sukker –
     får Ens vægt til at gå nedad.
     Kaffe uden kaffe –
     det er ganske særlig sundt.
     Men man føler sig så fjollet,
     når man sidder og rør rundt.    

 

Gruk är ett språkligt fenomen som Piet Hein hittade på på 30-talet, ett slags korta dikter med små sanningar och tankeväckande finurligheter med ett mått av ironi, paradox eller satir. Han skrev över 7000  under årens lopp. Grukarna var dock bara en av många saker, som Piet Hein blev känd för,  superellipsen, superägget samt spelet Hex, är alla hans uppfinningar..

De första grukarna publicerades under signaturen Kumbel Kumbell i tidningen Politiken kort efter att Tyskland ockuperade Danmark i april 1940. Dessa var ämnade att uppmuntra danskarna att hålla modet uppe under ockupationen, och innehöll en kodad  uppmuntran till passivt motstånd.

* En ideolog kan försvara en sak så starkt att var och en begriper att den är svag *