Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Smart, va?

Så är det då pingst, "hänryckningens tid", som Esaias Tegnér uttryckte det i en dikt från 1820. Tyvärr är det inte så lätt att vara hänryckt så här i pandemitider men vi får göra så gott vi kan och njuta av naturens rikedom.

Vad passar bättre än första versen av psalm 201:

    En vänlig grönskas rika dräkt
    har smyckat dal och ängar.
    Nu smeker vindens ljumma fläkt
    de fagra örtesängar,
    och solens ljus
    och lundens sus
    och vågens sorl bland viden
    förkunna sommartiden.

Nu tar jag helgledigt resten av dagen!