Anna-Majs blogg

Nulla dies sine linea

Semestersituationer. 8

Hos Dodeka finns en svit med tireln Tolv dikter på valbar plats. Extraval eller inte? Ja, det är frågan. Så här skriver Dodeka:

     Extravalets diskreta lättrörlighet

    Vem hinner spika ihop de nya valstugorna?
    Hinner färgen ens torka?

    Plakaten får skrivas i samma takt som de läses
    Vi lever ju ändå i uppmärksamhetens tidevarv

     Så låt oss istället satsa på valtält
    eftersom väljarna är så lättrörliga

    Så, vem bygger folkstugan?
    Vem slår upp folktältet?
    Vem ser till att valsedeln inte viks?

*****

Niklas Rådströms Som har inget redan hänt är både en berättelse om vad sjukdom kan göra med en kropp, en en människa, ett liv och en barndomsskildring, där mycket kretsar kring relationen, eller snarare den uteblivna relationen, med pappan, författaren Pär Rådström. Niklas Rådström har ett fantastiskt poetiskt språk. Ska läsas långsamt för att inte missa något av alla de kloka reflektioner som författaren gör. Vad sätter upplevelserna i barndomen för spår. Är det våra egna minnen eller är det andra som påverkat minnena genom att berätta. Vad kan t.ex. ett besök på Zoo med Anne Franks far göra med en i vuxen ålder. En stark bok!

Jag måste pausa ibland och då blir det Putins Ryssland. Jag bara är sån.