Anna-Majs blogg

Nulla dies sine linea

Lucka i CV:t

Värmlands bibliotek gick i september förra året ut med en uppmaning till invånarna i länets 16 kommuner att skriva om sin vardag under coronapandemin och det kom in 110 dikter. Anders Nilsson i Karlstad är en av de som anammade uppmaningen:

    tack sa sekunden
    som översvämmade minuten
    som vältrade sig över timmen
    som sköljde över dagen
    som dränkte veckan
    som dolde månaden
    som täckte året
    som spolade bort livet  

*****

Sitter och bläddrar i Bengt Bergs fina bok Dag för dag. Texter från en särskild tid, som han skrev coronaåret 2020. Ja, nog var det, är  fortfarande, en märklig tid. På ett ställe skriver han dessa tänkvärda ord:

"Tiden framför vilar som i ett slags svårgenomskådligt dis, det finns ingen tydlig "bortre gräns". Kanske var det så här för vikingarna ute i Nordatl anten på 900-talet, efter många dygns färd över havet skymtar man något där framme i dimman: land, klippor, en strand, en plats att stiga i land på.

Det bakomliggande kommer kanske att få en helt ny betydelse, det som man kunde göra då har blivit omöjligt nu. En nödvändig omställning av våra levnadsvanor kommer obönhörligen att ersätta vårt nuvarande sätt att leva.
Världen kommer att krympa till våra personligt relaterade referenser och det som befinner sig bortom dessa horisonter återtar sin gamla aura av exotism - som från tiden före bilen som allmängods och flyget som en självklar kommunikation. Återigen kommer Mellerud att ligga ett par dagsetapper bort, folkskolans karta med landskapsgränser skall ersätta jordglobens transnationalitet.

I realiteten kommer kanske en ny tideräkning att tas i bruk, i stället för före och efter Kristi födelse blir det före och efter coronan." (s. 43)

*****

Tyvärr är det nog en bit kvar till efter men vi får ta det med ro.  

"Sommaren pågår i direktsändning och det gäller att ha glasögonen nyputsade" (Bengt Berg)