Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Jag trodde det berodde på värmen ...

Läste nånstans att det är bra för hjärnan att läsa, t.ex. en rolig särskrivning eller en ordvits, och skratta till spontant. Då händer det något positivt med det där som far runt mellan hjärnhalvorna. (Ursäkta det ovetenskapliga uttryckssättet). Men att det är nyttigt för oss att skratta, det är känt sedan länge även om Lennart Hellsing har en annan syn på saken i dikten Skrattet ((Verserade tankar, 1999):

     På breda vägar har vi städse vandrat
     och trott att glada skratt förlängde livet!
     Den tesen har nu vetenskapen klandrat:
     Tråkmånsar lever längst!, så blev det skrivet.

     Man skrattar sig fördärvad! Det är viktigt
     Att få den breda vägen att bli trängre,
     men kan det ändå vara riktigt riktigt
     att dö av ledsnad - för att leva länge?

*****
Visst är det roligt med särskrivningar, t.ex. uppmaningen att man ska "gå lätt packad i fjällen" eller, min favorit, notisen om honom  "som spelade ett trumpet solo".  Men det är inte alla särskrivningar som får en att skratta utan de kanske bara orsaker lätt irritation. Riktigt roliga är de särskrivningar där det ingår ord som kan tolkas på flera sätt. Skriver nån "intensiv utbildning" i stället för "intensivutbildning" så är det inte särskilt roligt.

Varför blir man så irriterad på de "icke-roliga" särskrivningarna för det händer väldigt sällan att begripligheten påverkas och texten är lika lättläst med eller utan särskrivningar. Däremot visar forskning att förtroendet för skribenten påverkas, att en text med flera felaktigt särskrivna ord uppfattas som mindre  tillförlitlig och intressant. Kanske det är så. Sedan kan det också bli så att ord som ska skrivas isär skrivs ihop p g a rädsla att göra fel.  Det visade en enkät till svensklärare som skribenten tillsammans med en kollega gjorde häromåret. (Källa: Lena Lind Palicki i Språktidningen 2019:6)

Jag tror att många roliga särskrivningar, som hamnar på olika fb-sidor är konstruerade men visst har vi alla sett annonser och skyltar som är skrivna på fullt allvar. Denna tror jag är helt äkta:

Tungt vatten vet jag vad det är...