Anna-Majs blogg

Nulla dies sine linea

70+ (6)

Eftersom jag just nu sträckläser boken om Putinadministrationens försök att bli av med den "besvärlige" Navalnyj, som hade den dåliga smaken att återvända till Ryssland efter det misslyckade mordförsöket på honom, så passar ett par rader av den ryske poeten Vladimir Vladirovitj Majakovskij som en blogginledning:

    "Som jag ser det ska samhället vara ett ställe där det inte finns byråkrater
      men massor av plats för sång och poesi"

Jag har inte hittat varifrån detta citat kommer men jag ska erkänna att jag inte har gått in så grundligt med eftersök. Spelar ingen roll. 

Lite kort om Majakovskij, född 1893, som blev en av de mest kända futuristerna. Dessa angrep historien, traditioner, borgerlighet religion, konst och kultur. Allt gammalt skulle bort, den moderna människan och den moderna tekniken skulle hyllas.  De ryska futuristerna gav ut tidskriften En örfil mot den offentliga smaken och där medverkade gärna Majakovskij. Han ställde sig 1917 i revolutionens tjänst men det blev problem. Det makthavande partiet fordrade att litteraturen skulle rätta sig efter partiets riktlinjer och det passade inte Majakovskij som ville ha ständig utveckling och hela tiden ville experimentera och bryta traditionella mönster även om det var den nya makten som skapat dom. Majakovskij kom i onåd och det var han som vi vet inte ensam om vid den tiden. 

*****

Jag har en annan intressant bok under läsning, Henrik Bromanders Skymningstid, som tilldrar sig på 70-talet. Här finns fullt med tidsmarkörer inklusive "rysskräcken". Det är fiktion "men ligger väldigt nära den efterkrigshistoriska verkligheten", som Bromander skriver i ett efterord. "Det av Nato upprättade s.k. stay behind-nätverket, som var tänkt att fungera som motståndsrörelse i händelse av  sovjetisk ockupation, var en realitet även i det neutrala Sverige."  Samtidigt har säkerhetspolisen Monika fullt upp med vad som tycks vara  ett framväxande hemligt högerextremt nätverk, inte heller det bara fiktion. Just sådana hemliga grupperingar diskuterades ju flitigt i samband med mordet på Olof Palme. 

*****

Visst passar omslagsbilden ovan väldigt bra idag!😀