Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Dagens dikt av Emily Dickinson, skriven 1864::

     If I can stop one heart from breaking,
     I shall not live in vain;
     If I can ease one life the aching
     Or cool one pain,
     Or help one fainting robin
     Unto his nest again,
     I shall not live in vain.

I Göran Greiders översättning twitter 18 juli 2021:

    Om jag kan läka ett enda hjärta
    då har mitt liv ett skäl
    Om jag kan lyfta bort en smärta
    och svalka åt en febrig själ
    och hjälpa fågelungen
    till sitt bo - nåväl,
    då har mitt liv ett skäl.  

*****

Emily Dickinson var en amerikansk poet som levde 1830-1886. 
Endast ett fåtal dikter publicerades under hennes livstid och då utan hennes medgivande. Dessa ändrade dessutom ordentligt av utgivarna för att de skulle passa tidens konventionella krav på poesin. Hon efterlämnade närmare 1800 dikter och ett stort antal brev och betraktas idag som en av de mest betydande amerikanska författarna inom engelskspråkig poesi. Hon förde en isolerad och tillbakadragen tillvaro hela livet och ansågs som excentrisk. De flesta av hennes vänskaper sköttes via brevväxling.

 Första gången en komplett och till största delen oändrad samling av hennes dikter gavs ut var 1955. 

*****

Dagens litterära citat svarar Bodil Malmsten för. Så här kan man läsa i Priset på vatten i Finistère (2001), en personlig roman om att bryta upp och välja en ny väg:

"Jag ger mig hän åt min förväntan, tar ut den, njuter den på ett som man säger osvenskt sätt. I mitt före detta fosterland får man inte ta ut någon förväntan i förskott, man hamnar i skuld till sig själv då. Det finns människor som så hårt håller fast vid sin negativa förväntan att de tappar sin identitet och tar livet av sig om något går bra."

*****