Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Trams och allvar med Shakespeare

Wiiliam Shakespeares sonetter, 154 stycken, publicerades 1609, men enligt den allmänna uppfattningen tillkom de under loppet av flera år under 1590-talet. 

Ur Carl Rupert Nybloms William Shakespears sonetter (1871)  hämtar jag den  59:e. Jag tycker mig finna lite aktualitet i orden:

    Om ingenting är nytt, men allt, som är,
    Har varit förr, hur luras ej vår hjerna,
    Som bråkar med att hitta på och bär,
    Hvad förr är kläckt, i dagen än så gerna.

    O, att din bild med minnets återblick
    Om ock fem hundra år tillbaks i tiden,
    I någon gammal bok jag skåda fick,
    Se'n tanken först i bokstafsband blef smiden!

    Jag ville se den forna verldens ord
    Om din gestalt och om dess skönhets flamma,
    Hvem högre nått, den eller vi, på jord,
    Eller om lifvets kretslopp är det samma.

    O, jag är viss, att skalden egnat har
    Åt sämre mål sin sång i forna dar.

*****

Och så var det tramset då. Dagens citat hämtar jag ur en bok från 2012 av Martin Krantz: Om Marin Luther varit svensk.

     Om Shakrespeare varit från Norrland hade hans samlade verk varit
     mycket kortare.

    Shakespeare var både författare och skådespelare och spelade själv i sina
    pjäser. Vore han svensk hade han varit den den förste att ge sig själv en
    stående ovation, likt Björn Ranelid.

*****

P.S. En favorit ur boken: Om Darwin varit svensk hade han  avslutat 'Om arternas uppkomst' med orden"fast jag kan ha fel". D.S.