Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Digitala utmaningar (5)

Fyra rader Greider får inleda idag:

     Katten går ut.
     Sen går hon in.
     Därefter går hon ut.
     Det är solen hon inte hittar.

*****

Förutom att det faktiskt är en "han" och att solen just nu är upphittad så är det så sant som det är sagt - ut och in hela tiden. Kanske en automatisk dörröppnare ...

*****

 Jag läser ett nytt nummer av den utmärkta tidskriften Populär historia (2021/9). En artikel om Klarabohemerna ("en brokig skara författare, journalister, konstnärer och musiker") får mig att längta till Stockholm. Den som allra mest förknippas med Klarakvarteren är väl Nils Ferlin, som gärna  deklamerade eller sjöng sina tonsatta dikter och utförde sin berömda steppdans. 1945 gifte Ferlin sig med Henny Lönnqvist och flyttade till Roslagen. Han lär ha sagt:"Ett år till i Klara och jag hade varit död. Det var ett ohälsosamt liv." I början av 1960-talet inleddes den stora rivningen och ombyggnaden av Klarakvarteren och bohemerna skingrades för vinden.

"Människan är en tid,
skrattar och gråter.
Sen blir hon gräs och frid."
(ur Ferlins dikt Åren tillåter (Från mitt ekorrhjul, 1957)

*****

En annan artikel påminner oss om att det nu i september är 100 år sedan det riksdagsval, där kvinnor både fick rösta och var valbara. I januari 1922 intog de första kvinnorna sina platser i riksdagen. en i första kammaren och fyra i andra. Kerstin Hesselgren i första kammaren hälsades på detta sätt av talman Hugo Hamilton, efter att han först poängterat att det är en anmärkningsvärd dag eftersom en kvinna för första gången har tagit plats "ibland oss": "Jag ber att få hälsa henne välkommen och uttala den livliga förhoppningen, att hennes arbete här må bliva henne till tillfredsställelse och oss till gagn. Jag hoppas att hon icke tager illa upp, om jag, åtminstone så länge hon är ensam i sitt slag i kammaren, fortfarande gentemot kammaren begagnar mig av den gamla titulaturen. Mina herrar! Jag ber att få tillönska Eder alla ett gott nytt år, godabarbetskrafter och ett gott arbetsresultat." (Hugo Hamilton var själv en hårdnackad motståndare till kvinnlig rösträtt)

*****