Anna-Majs blogg

Nulla dies sine linea

Naturlig konst. 2

Sagan om humlan (Bo Setterlind):

     Det är tidigt på morgonen.
     Solen har ställt sitt tält
     i en skogsbacke,
     och du går dit.
     Ser du våren,
     som går omkring och sätter små blommor överallt
     för att hälsa sommaren välkommen?
     Dånande kommer solens vän,
     den första humlan,
     han känner att sommaren nalkas.
     Yrvaken är han
     och svänger ostadigt framför tältet.
     Han har så bråttom,
     att han glömt att ta av sig pälsen.
     fnittrar en viol.
     De andra blommorna stå häpna och se.
     De undra alla, vad det kan vara
     för ett stycke flygande mossa.

*****

Och nu går det så sakteliga mot höst men än hittar humlorna sina favoriter...

*****

Harry Martinson var mycket fascinerad av naturen och skrev mycket lyrik och prosa på det temat, t.ex. Svärmare och harkrank (1937), Midsommardalen (1938), Det enkla och det svåra (1939) och Utsikt från en grästuva (1963), förtjänstfullt samlade i en volym, Naturessäer (2000). 

I Utsikt från en grästuva beskriver han "den godmodiga humlan" vars latinska namn [bombus] han tycker "passar så bra och ger en sån fin ordstämning omkring henne, ja, även en verklig ordmålning av hennes flykt i gräset: bombus, bombus. I det ordet hör man precis hur hon lämnar blomma och dunsar vidare, byter blomma och växlar igen med en duns till nästa. För varje gång ett nytt bombus. I blommor med veka och spensliga stjälkar avbryter hon och retirerar ut igen - bombus - medan hon låter blomman räta på sig,varpå manövern göres om med ytterligare några dunsar och bombus. Men i rödklövern har hon ett annat arbetssätt. Där surrar hon och bläddrar sig till rätta. Flyttar sig i sidled allt eftersom hon bläddrar på med alla sex benen. Hon surrar till som om hon fallit på rygg, men man hör inget bombus. Hon gör bara de rörelser som behövs för att hon ska få klöverblomman att spreta så att hon kan komma åt alla honungskanalerna, alla de små honungstunnlarna ..."

*****

Det är bara att hålla med Tage Danielsson:

Synen är noll på de långa distanserna
På nära håll finns de många nyanserna