Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Naturlig konst. 3

Molngubbar av Alf Henrikson (DN 701020):

     Molnen går fram i kolonn över taken idag,
     en tystlåten skara av tätnande vattenånga.
     De visar profiler och mänskliga anletsdrag
     som barnet kan se men de vuxna ej längre kan fånga.
     Jag har alltid tyckt att Polonius gjorde rätt
     när han jamsade med inför Hamlet om molnens porträtt.
     Desamma kan verkligen tydas på många sätt.

*****

När jag hör ordet "moln" associerar jag dels till Prins Eugens kanske mest berömda tavla Molnet, dels till Karin Boyes första diktsamling Moln. Prins Eugens moln är ett ulligt vitt sommarmoln, inget hotfullt alla. Mörka moln är alltid olustiga och i överförd betydelse innebär det ju att det är något mer eller mindre obehagligt på gång. Inom folktron finns hur många föreställningar  som helst finns  kring olika väderfenomen. För att hålla oss till just moln så sägs det att man kan få onda aningar:

- om molnen tätnar och sjunker framåt kvällen
- om molnen går fort på hög höjd
- om det ligger moln kring bergstoppar
- om molnen är söndertrasade eller tilltovade
- om det ligger flera lager moln över varandra

*****