Anna-Majs blogg

Nulla dies sine linea

Naturlig konst. 4

Ett par strofer ur Carl David af Wirséns dikt Regnbågen (Dikter, 1876):

    Sol och regn tillsammans timra
    Bågens strålbegjutna rund;
    Underbart dess färger skimra
    I ett smältande förbund.

    Af dess glans är öfversållad
    Blomstergårdens unga vår,
    Liljan lyser som förtrollad,
    Darrande af regnets tår.
    .....
    Sköna bro, som plötsligt strålar,
    Darrande ur skyn och mild
    Och naturen magiskt målar,
    Båge, du är sångens bild!

    Sorg och glädje, sol och tårar
    Timra diktens båge opp,
    Der i glans från högre vårar
    Skimrar ett odödligt hopp.

    Högre stråla alla kinder
    I dess underbara ljus
    Och dess lätta bro förbinder
    Himlen än med jordens grus. 
    .....

Högstämt till max men det är tidstypiskt!

Förutom att vara poet och litteraturkritiker så var den konservative Wirsén ständig sekreterare i Svenska Akademien när institutionen började dela ut det litterära nobelpriset 1901. Han hade betydande inflytande på de första årens val av pristagare. Han lyckades länge utmanövrera Selma Lagerlöf från utmärkelsen genom att fram till 1909 förmå en majoritet av ledamöterna att rösta på alternativa av honom själv nominerade kandidater. (Är det något som verkar bekant?)

*****

Tillbaka till regnbågen. Regnbågar har fascinerat människan i årtusenden och förekommer i många folksagor och religioner.
Den grekiske filosofen Aristoteles (384-322 f.Kr.) var den förste som försökte beskriva regnbågen som ett vetenskapligt fenomen. Han såg regnbågen som en spegelbild av solen i en ojämn "spegel" på ytan av ett moln. Molnet består av myriader av droppar som reflekterar regnbågen på himlen, menade Aristoteles.

Det var dock inte förrän på 1300-talet som gåtan med regnbågen löstes av .  dominikanermunken Theodoric (1250-1310 e.Kr.) men den upptäckten glömdes bort  tills den franska filosofen och forskaren René Descartes (1596-1650) upprepade experimenten 1637 och skrev ner sina upptäckter.   Descartes beskrivning av vad som skapar en regnbåge gäller fortfarande i dag: Regnbågar uppstår när solljuset bryts i ytan mellan luft och vatten i fallande regndroppar.

Vetenskap kontra myter ... Spännande!

I den nordiska mytologin är regnbågen bron mellan jorden och Valhall, i myterna kallas den bron Bifrost.
Sagorna säger att den som gräver vid regnbågens fot ska hitta en kittel med guld. Tron på att regnbågen bär på en skatt är väldigt vanlig.
Ibland betraktas regnbågen vara en skål med färg. Den skålen använde Herren när han gav fåglarna dess vackra fjäderdräkter.
Regnbågen anses också enbart vara den ljusstrimma från himmelriket som uppkommer då Sankte Per öppnar dörren på glänt för att ta en titt på jorden.

Det finns mycket spännande att läsa på nätet, t.ex. denna sajt: https://basgrupp7b.blogspot.com/2010/03/l-iv-myter-om-regnbagen.html

***** 

En gång folkbildare alltid folkbildare - men nu är det dags för förmiddagskaffe och sedan väntar frissan.