Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Inte för att vädret inbjuder till skogspromenad (och jag skulle hur som helst inte våga mig på en sådan) men jag inleder ändå med de tre första stroferna i Gustaf Frödings dikt I skogen (Gitarr och dragharmonika, 1893):

    I skogarnes djup bor skuggan,
    och tystnaden slumrar där,
    och viskande bud från bygden
    den suckande vinden bär.

    Och molnen komma med vinden,
    och solen skymmes därav,
    och fåglarnes röster tystna
    och luften är tung och kvav.

    Men vad som av vinden viskas,
    är ingen av oss, som vet,
    ty susande språkets mening
    är skogarnes hemlighet.
    .....

*****

Bilden ovan är helt rätt och därför tänker jag läsa lite i Gunnar Bolins Bibliotekarien i Magdeburg och andra berättelser ur ett radioliv. 

En av berättelserna lockar mig särskilt. Jag citerar från baksidestexten: "Om man hade varit bibliotekarie i Magdeburg under DDR-tiden och fortfarande var det idag, i det nya Tyskland, hur var det då att gå från hyllor fyllda med uppbygglig partitrogen litteratur som ingen efterfrågade, till hyllor fyllda med all världens litteratur? Hur var det för den som törstat efter förbjuden litteratur att plötsligt kunna välja vad man ville? Och hur var det att vara bibliotekarie i ett land där litteraturen var starkt censurerad?"

Det ska bli spännande att få svar på!

Inget balkonghäng idag dock. 

*****