Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Hösten smyger sig på ...

Fjärilen och blommorna av Lennart Hellsing (Verserade tankar, 1999):

     En fjäril sjunger
     en vacker visa:
     Ni sköna blommor
     er vill jag prisa.

     Ack, vackra visor
     är aldrig långa,
     men är de korta
     kan de bli många.

     Ja alltför många
     och alltför korta.
     Det fladdrar till - och
     så är de borta.

     Så är de borta
     med västanvinden
     och hösten står med
     sin kvast vid grinden.

*****

Ett kapitel i Gunnar Bolins trevliga bok om hans radiominnen har titeln Tyskarna och historien. Alla har ju rätt till sin historia och det som fängslade Gunnar Bolin under hans reportageresor i "de nya förbundsländerna", som man länge kallade de fem förbundsländer som tillhörde DDR, var den allmänna  känslan hos människor att de hade blivit fråntagna allt som var positivt i deras egen historia. För visst fanns det sådant. I tidningar och radio- och TV-program fick de i stället läsa, höra och se hur dålligt allt varit, hur dumma de varit. Några förskolelärare berättar för Bolin att de visserligen direkt när muren föll cyklade över till väst för att köpa de där böckerna om barnpedagogik som de hört talas om men aldrig tillåtits läsa, men att de upprördes över att ingen ville höra deras erfarenheter. Det fanns mycket som var absurt i DDR-kindergarten, som politisk skolning mm, men "plötsligt  var det som om allt vi gjort, tröstat barn, lagt pussel, spelat kort, varit på skogsutflykter, var löjligt, dumt och fel. Inget hade vi att lära dem som kom från väst med sina nya pedagogiska riktlinjer." Lärarna ställdes inför helt nya läroplaner utan att någon frågade om deras erfarenheter. Att all  propagandistisk undervisning försvann var ju en befrielse, det är självklart,  men allt annat.

***** 

Jag tycker det här är viktigt att tänka på. Hur känns det för vanliga människor att över en natt bli fråntagna allt det man trott på? Det var ju en kollektiv omyndighetsförklaring!

*****

Nog predikat denna söndag!

*****