Anna-Majs blogg

Gott och blandat

!9590913 skrev Alf Henricson så här i DN efter ett besök på en utställning:

     Konstens uppgift är bliven lätt
     men betraktarens uppgift är svår.
     Artisterna säger att allting är rätt
     och att alla gubbar går.

     Betraktaren strävar med tålamod
     och anstränger sig att förstå
     hurusom konsten är djup och god
     fast den inte verkar så.

     Se, vilken spännande grej den kan bli
     om man bara är poisitiv!
     Betraktaren diktar och ligger i
     och bekvämligt är konstens liv.

*****

Senare idag ska jag hänga med på bibliotekets språkvandring, där deltagarna, samtidigt som de tränar på svenska språket, får bekanta sig med olika platser i Hultsfred. Idag står det gamla biblioteket i fokus och framför allt konstverket Murbräckan av Fred Åberg. Det var inte bara biblioteket som väckte debatt 1983 utan också denna bok som tränger sig ut ur väggen (för övrigt en fin symbol för litteraturens kraft), kanske inte så mycket på grund av kostnaden, 120 000,  utan det var det estetiska som stod i fokus. Konst har alltid provocerat! Så ska det vara!

Eftersom biblioteket vid den här tiden gallrade ut en del "olämpliga" barnböcker, vilket renderade protester, så skämtade en del kommuninvånare om att boken i väggen symboliserade "oskicket" att slänga böcker. 

Jag återkommer med eventuella synpunkter från deltagarna i promenaden.

*****

En MYCKET trevlig stund vid Murbräckan. Tyvärr har ingen ansat grönskan nedanför så boken skyms nästan men jag slänger iväg ett mejl till någon på "kulturen" och hoppas på att det åtgärdas.  Symboliken med litteraturen som bryter sig igenom hinder stod och  klart för alla så vi pratade lite kring det här med vad litteratur kan betyda. Så roligt!

För övrigt ...

ska jag nu slå mig ner och börja läsa Hjorth & Rosenfeldt