Anna-Majs blogg

Nulla dies sine linea

Vadå? Grytunderlägg ... Jag trodde det var kattunderlägg.

Vår lilla vrå av Alf Henrikson (PressensTidning1983:1/2):

     Såframt livets dagar i tillvarons natt
     utgör en rad parenteser
     så bryr man sig mer om sin egen katt
     än om hundra miljoner kineser
     när man inte är ute och reser.

*****

Nu har jag bokat för ännu en programpunkt i det digra bokmässoprogrammet: Deplattformering och cancelkultur.

Deplattformering = frånta någon en plattform, hindra någon från att debattera en fråga eller frmföra ett budskap, en kampanj som syftar till att en person ska få det svårare att uttrycka sina åsikter inför en bred publik och att försörja sig. Som fenomen är inte deplattformering (från engelskans deplatforming) helt nytt men ordet  är enligt Språktidningen dock ganska färskt i svenskan. Det första belägget är från 2018.

Deplattformering, cancelkultur, åsiktskorridor, kränkthetskultur - kärt barn har många namn. Högaktuella ämnen genom Ann Heberleins bok Fallet. Det är beklämmande läsning om hur hon går från flitigt anlitad skribent till att inte längre vara välkommen i offentligheten. när hon "med en dåres envishet" fortsätter skriva om och debattera obekväma frågor för att hon känner det som sin moraliska plikt att väcka debatt kring det som hela tiden tystas ner och där det råder en tystnadskultur. Det är olustigt hur etblerade författare och kulturjournalister uttrycker sig förnedrande i dagspress ochpå sociala medier när drevet går som värst. Det är väldigt låg nivå på vissa kommentarer.

Så det panelsamtalet på lördag ser jag fram emot.

*****