Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Psalm ur Världen enligt Alf, 2019:

     Det gula löver falnar.
     Det svarta vattnet svalnar.
     Den korta dagen går.
     Det fallna fröet somnar.
     Den frusna humlan domnar.
     Den långa vilan förestår.

🍂🍂🍂

Nu har vi på allvar tagit klivet in i vinterhalvåret. Igår var det ju Mikaeldagen.  I det gamla bondesamhället var mickelsmäss en av de viktigare högtiderna på året. Det var då man åter fick tända ljus om kvällarna. Det var också den dag då boskapen togs hem från fäbodarna och skörden skulle vara avklarad. Nu inföll årets enda möjlighet för tjänstefolk att flytta och byta anställning.

För att inte väcka de övernaturliga väsen,som alltid låg på lur, till exempel maran, måste djuren föras in i ladan under tystnad. Om maran märkte att djuren kom in i lagården, fanns det risk att hon red djuren så att de blev sjuka och dog. Människor föreställde sig att maran kunde rida både djur och människor om natten och göra dem sjuka. Även skogsrået ansågs hotfullt mot djuren. (Nordiska museet)

I Svenska kyrkan firas ärkeängeln Mikael och alla änglar på Den helige Mikaels dag som sedan 1772 infaller 29 september eller efterföljande söndag. Änglarna i texterna är inte romantiska eller bokmärksaktiga, utan kraftfulla kämpar för Guds sak. Jag hade förmånen  att få leda en lekmannagudstjänst just på Mikaelidagen för många år sedan, när Jan var kyrkoherde, och det var väldigt roligt och inspirerande och jag fick uppskattning. (Svenska kyrkan)