Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Det är lite frustrerande

19660115 återfanns denna dagsvers i DN, signerad H:

     Pythagoras var en allvarlig man.
     Endast viktiga samtal gillade han.
     Han talade aldrig om kläder och mat
     utan endast om hypotenusans kvadrat.
     Han ansträngde hustrun och husan
     med samtal om hypotenusan.

     Alla tre är de döda sen tusentals år
     men kvadraten å hypotenusan består.
     Den har överlevt kläder och föda minsann
     ty Pythagoras var en allvarlig man.
     Han förstod vad han borde begrunda.
     Han flamsade ingalunda.

"Kvadraten på hypotenusan är lika med summan av kvadraterna på kateterna". 

Jag har inte en aning om hur Pythagoras sats ska tillämpas men den sitter där liksom allt annat onödigt. Är det Gaunitz förtjänst månne eller nån annan mattelärare på realskolan?  Pythagoras som levde 580 f.kr – 495 f.kr brukar tillskrivas det första beviset för satsen, men satsen var förmodligen redan tidigare känd i Babylonien.

Likaså sitter den latinska dikten Pyramus och Thisbe som berget. Vår latinlärare på gymnasiet sa att de här raderna skulle vi kunna rabbla närhelst vi träffade honom i framtiden. Tyvärr har jag aldrig fått tillfälle att träffa honom och visa upp mina färdigheter. Blennow hette han väl, mycket trevlig.

Och apropå bilden ovan! Ända sedan jag fick läkartiden  för ett par veckor sedan har jag i huvudet skrivit manus. Nu återstår det att se om medspelarna följer detsamma.

Svaret kommer i morgon!