Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Dagens dikt 4 november: Att vara katt av Lennart Hellsing (Kattbok, 1993)

     Att vara katt
     är inte lätt
     man har det hett
     på många sätt.

     Att vara katt
     betyder att
     man kan få fnatt
     av ditt och datt.

     Men om man in-
     te vore katt
     då vore li-
     vet ganska platt.

     Man stod där kan-
     ske utan svans
     och visste knappt
     att råttor fanns.

     En månskensnatt
     på något tak
     var då en helt
     omöjlig sak.

     Ja, för en katt
     så tror jag att
     det nog är bäst
     att vara katt!

*****

Vittass håller med helt och fullt!