Anna-Majs blogg

Nulla dies sine linea

Litteraturernas grundval av Alf Henrikson (Rim & reson, 1995):

     På Islands marker gick de fromma fåren
     och höll dess diktarskrå med pergament.
     En irisk slav beredde oavvänt
     de mjuka skinnen som förlorat håren.

     Sublima dikter står sig genom åren
     och stora sagor skildrar vad som hänt.
     Men hvi är inte dylikt storverk känt
     från hela svenska fornförfattarkåren?

     Fanns alltså ingen Sæmund eller Snorre
     som kände skaldens kall och diktens sporre
     på Bolmsö, Björkö, Runö eller så?

     Ack jo, det fanns det nog, nog fanns det detta!
     De satt och hade mycket att berätta
     men hade ingenting att skriva på.

     ***

Man räknar med att Alf Henrikson (1905-1995), poet, historiker, hedersdoktor, professor och folkbildare i ordets bästa bemärkelse, skrev närmare 20 000 dagsverser. Rim & reson blev hans sista samling.

*****

Har tillbringat lite extra tid på biblioteket idag medan Allan var på ett möte. Jag behövde lite påfyllning i poesiförrådet. Och så lånade jag Kalle Moraeus Tjur på retur. En kärleksförklaring till alla gubbar. (Jag tänkte jag ska få Allan att läsa en bok, ha, ha 🙃)