Anna-Majs blogg

Nulla dies sine linea

... och domsöndag till råga på allt!

Benämningen domsöndag blev officiell 1921 men sedan lång tid tillbaka har denna söndags pedikotexter handlat om den yttersta domen, den tänkta slutgiltiga uppdelningen av alla människor av onda och goda. Jag minns präster som med stor njutning berättade var de onda skulle hamna. 

På 1980-talet ändrades som väl var temat för dagen till "Kristi återkomst" och texterna beskriver Kristus som försonare snarare än sträng domare.

     Närvaro av Gud.
     I fågelsångens tunnel
     öppnas en låst port.
     (Haiku av Tomas Tranströmer)