Anna-Majs blogg

Nulla dies sine linea

Viktigt att ha koll på stavningen!

Jo men visst har Alf Henrikson en vers också om stavning. Detta fanns att läsa i PressensTidnings februarinummer 1985:

     Manuscriptet var riktigt stafvadt.
     Men jag ser rödt när jag ser hur sättaren
       stafvat.
     Han har ej stafvat af såsom jag hade före-
       stafvat
     Hvad jag blifver förargad när språket är av-
       skyvärdt stafvadt!
     Jag har alltid gjort skillnad  på stafvadt och
       stafvat.
     Men det är som förgjordt efter 1906.

Vad var det som hände 1906? Jo, då beslutades om en stavningsreform som förenklade stavningen av "v" och "t"  i svenska språket. Reformen som kallades "stafningsukasen" genomdrevs på initiativ av  ecklesiastikministern Fridtjuv Berg i den Staafska ministären efter 1905 års val och väckte förbittring inom åtskilliga kretsar. 

Känner vi igen oss? Språkpoliser har alltid funnits!

Rättskrivningsövningarna i småskolan gillade jag skarpt för övrigt.