Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Ferlinvecka - wow

.....

Nils Ferlin, som står där gjuten

till staty, i andanom

vågade han sig om knuten

och till luncheriet kom.

 

Ja om halsen är han mager

och för övrigt nog så smärt.

Lider lite av podager

men är annars helt alert.

 

Han kom hit till tabledåten

nyss med fimpens sista bloss.

Spara en bit pizza åten

och släpp än en pilsner loss.

 

Jo här möts en munter skara

brokig, färgstark, lätt amorf.

Många från det gamla Klara

och där borta Arendorff.

 

Linjens späda grönska skuggar

lunchen läckra smörgåsbord.

Folk som dricker, folk som tuggar

ost och korv från syd och nord.

.....

Ur Lunch på Klara kyrkogård av Lennart Hellsing och Fibben Hald, 2012)

Från sin bostad mitt I Stockholms city kunde Lennart Hellsing se ner på Klara kyrkogård. Han lade märke till att många stockholmare tog med sig sin lunchmat och slog sig ner bland de gamla gravarna.

Så skrev han då detta versepos om hur kyrkogården döda vaknar upp och vill dela måltid med gästerna.

     Bellman kände sig smått kallad

     till ett senkommet kalas.

     Avstod artigt "Dagens sallad"

     inte däremot ett glas.

     .....

    Mamsell Warg Från Klinckowströmska

    slår på hårfästet en knut:

    "Fallit har min konst i glömska.

     Hur ser dagens kokkonst ut?

     .....

Anna Maria Lenngren dyker upp, August Blanche, Karl Vennberg och självaste Sandels, honom som Runeberg skriver om i Fänrik Ståls sägner.

Nils Ferlin däremot är begravd på Bromma kyrkogård men är i högsta grad närvarande vid Klara kyrkogård genom K G Bejemarks staty precis runt hörnet.