Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Vår I poesin. 1

Ja visst gör det ont när knoppar brister.

Varför skulle annars våren tveka?

Varför skulle all vår heta längtan

bindas i det frusna bitterbleka?

Höljet var ju knoppen hela vintern.

Vad är det för nytt, som tär och spränger?

Ja visst gör det ont när knoppar brister,

ont för det som växer

och det som stänger.

(Karin Boye ur samlingen För trädets skull, 1935)

                                    

Det här är förmodligen den mest kända och citerade av alla vårdikter och det känns  naturligt att börja vårvandringen i poesin med den. Men egentligen är det inte enbart en vårdikt i snäv bemärkelse utan det handlar också om livet och de förändringar och beslut man ställs inför.

Karin Boye levde 1900 till 1941

Framför allt under tonåren målade Karin Boye akvareller, som senare fick stor uppmärksamhet vid flera utställningar, bl a på Waldemarsudde. Ofta var det teman som återkom i diktningen (karinboye.se/verk/akvareller)