Anna-Majs blogg

Nulla dies sine linea

Vår I poesin. 3

Blommande sköna dalar,

Hem för mitt hjärtas ro!

Lummiga gröna salar,

Där vår och kärlek bo.!

Soliga barn av luft och ljus,

O jag förstår ert tysta sus,

Blommande sköna dalar

Hem för hjärtats ro!

(Under hägg och syren av Zacharias Topelius)

Under rönn och syren ingår I diktsamlingen Ljungblommor av Zacharias Topelius (1818-1898). Dikten är daterad den 21 juni 1855. 

August Strindberg räknade Blommande sköna dalar till den vackraste poesi han visste. I skådespelet Midsommar (1900) låter han barnen sjunga visan i  tonsättning av Herman Palm.

Och i just denna tonsättning har Topelius dikt blivit en av våra mest älskade vårsånger och finns i varje manskörs repertoar.