Anna-Majs blogg

Nulla dies sine linea

En plats i solen

Vill du se världen,

sådan den var ibegynnelsen,

före siffrornas ankomst?

 

Sök en glänta

i skogen,

var som en blomma

bland blommor!

 

Dröj som en strimma bland träden,

allt likt ett spindelnät glittrar

- ej likt ett sår i vinden

men som gråten på kinden.

 

Vill du se världen i väntan

- stilla som himlen ser den -

lyssna på fågelorden,

 i juni till skogen,

var på solstrålevakt!

 

Se, hur på mörka vattnet

en and med sin ungflock simmar

i glömskans och grönskan

                        trakt.

 

Strö dina dyrbara timmar,

följ dem som våg på våg,

dröj som en blivande mor,

där daggdroppelyktorna glimmar!

 

Intet som sargar,

blir sagt

i morgonens soliga

         andakt.

(Skapelsemorgon av Bo Setterlind)

 

 

 

Påskdagsmorgon