Anna-Majs blogg

Nulla dies sine linea

Helen Boreson Holmberg "Sommarmorgon" (oljemålning)

Sommarmorgonen är

ett rike utan gränser,

den vägrar expandera,

den bjuder in alla slags fåglar,

den dömer inte minsta ogräs.

Sommarmorgonen säger dig:

Lyssna, andas, var stilla.

(Göran Greider)

Dagen till ära kan det vara på sin plats med lite historik och den hämtar jag lämpligen från Alf Henriksons Nationalbok. Texter i patriotiska ämnen. utgiven av Alf Henrikson-sällskapet 2003. 

Det var först 1916 som Svenska flaggans dag kunde firas för första gången men ända sedan 1890-talet hade försök gjorts att få till stånd en nationaldag men utan framgång. Egentligen hade man tänkt sig att dagen skulle minna om Gustaf Vasas intåg i Stockholm och alltså borde förläggas till midsommarafton, som på den tiden alltid inföll den 23 juni. Men så upptäcktes det att den gällande lagen om rikets flagga hade undertecknats den 22 juni 1906, året efter unionsupplösningen och det blev lite för hopgrötat tyckte man. I stället förlades flaggfesten till 6 juni, det datum då Gustaf Vasa kröntes till kung. I efterhand upptäckte dessutom någon att 1809 års regeringsform händelsevis råkade vara daterad denna dag, "ett kameralt faktum" skriver Henrikson, "som de flesta svenskar som har åldern inne torde ha hört någon gång utan att fördenskull känna hjärtat svälla därav på Svenska flaggans dag."

Nationaldag blev flaggdagen först1983 och inte helgdag förrän 2005.