Anna-Majs blogg

Gott och blandat

  Kaffe uden fløde
  - skal man ikke blive fed af .
  Kaffe uden sukker
  - får Ens vægt til at gå nedad.
  Kaffe uden kaffe –
  det er ganske særlig sundt.
  Men man føler sig lidt fjollet,
  når man sidder og rør rundt.

  Piet Hein "Kaffedikt"

Gustav III ville bevisa att kaffe var ett dödligt gift och två dödsdömda mördare, tillika enäggstvillingar, skulle vara försökskaniner. Den ene skulle dricka tre kannor kaffe om dagen och den andre tre kannor te. Frågan var vem som dog först och hur lång tid det skulle ta. Två läkare övervakade experimentet. Åren gick och fångarna levde vidare. Läkarna dog och kungen blev ju som bekant skjuten på en maskeradbal. När den förste tvillingen dog var han 83 år och det var tedrickaren!

☕️ ☕️ ☕️ ☕️ ☕️ 

I Sverige fick aldrig kaffehusen den politiska betydelse som de hade i flera andra länder och en orsak var att myndigheterna satte käppar i hjulet med diverse förordningar och rena kaffeförbud under 1700- och 1800-talen. Under förbudstiderna fick fiskaler och uppsyningsmän till uppgift att kontrollera att lagen efterlevdes och även i hemmen ingrep kaffepoliserna. Men uppfinningsrikedomen lär ha varit stor när det gällde att kringgå bestämmelserna!

Det första totalförbudet mot kaffe infördes 1756 och genomdrevs av bönderna i riksdagen som hämnd för att de högre stånden, på grund av rådande spannmålsbrist, hade tagit ifrån dem rätten till fri husbehovsbränning. Ytterligare kaffeförbud blev det vid fyra tillfällen till, det sista 1817-23.

Restriktionerna gällde också andra importerade "lyxvaror" som choklad, vin och exklusiva tyger och hade handelspolitiska orsaker. Man ville gynna konsumtion av inhemska varor och det var inte bra att alltför mycket pengar försvann ut ur landet genom import av "onödiga" utländska produkter.

☕️ ☕️ ☕️ ☕️ ☕️ 

Men hur var det då med kvinnors kaffedrickande - det var ju bara män som fick besöka kaffehusen? Det får ni veta i morgon!

Fortsättning följer!