Anna-Majs blogg

Nulla dies sine linea

God kunskap salig Dumbom hade
om både människor och djur,
och märkligt var det som han sade
en gång, om kräftornas natur.

Hans ögon syntes tårar pressa
då de i kitteln sprattlade.
"Nej, ingen dör så grymt som dessa",
skrek han, "ty de dö levande."

Ur "Dumboms lefverne" av Johan Henric Kellgren (1791)

🦞 🦞 🦞 🦞 🦞