Anna-Majs blogg

Nulla dies sine linea

Den 8 november 1922 reste Allans pappa Karl till Amerika, 26 år gammal. På Sillgatan (nuvarande Postgatan) i Göteborg låg alla agentkontor/rederier och här bodde de allra flesta emigranter före avfärd.  Karl återvände hem 1927, övertog gården 1929 och gifte sig samma år med Elisin Rosell, fick två söner, Harold och Allan, och resten är, som man brukar säga, historia ...

Thomas, som är i Göteborg å arbetets vägnar, meddelar att han kände historiens vingslag ...🤩 

Kanske kände Karl det så här någon gång ibland under åren "over there":

     Jag längtar hem sen åtta långa är.  
     I själva sömnen har jag längtan känt.
     Jag längtar hem. Jag längtar var jag går,
     - men ej till människor! Jag längtar marken,
     jag längtar stenarna där barn jag lekt.

     Verner von Heidenstam (Ensamhetens tankar, IV)